Müşterilerimizin Dijital Teknolojileri Kaldıraçlayarak Rekabet Avantajı Yaratmalarını Sağlıyoruz

Müşterilerimizin, birim maliyetlerini azaltmalarını ve/veya müşterilerine daha fazla / daha yeni değerler (faydalar) sunarak birim fiyatlarını artırmaları için dijital teknolojileri kullanmalarını sağlıyoruz. Söz konusu değişiklikleri yaparken mevcut dijital başlangıç noktalarını gözetiyor, dönüşüm yolunda karşılarına çıkabilecek “soft” ve “hard” olarak tanımlanan tüm konulara hazırlıklı olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını sağlıyoruz.

Dijital Olgunluk Seviyesi Belirleme

Firma yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve sahada yapılan incelemeler ile firmaların 6 farklı eksende (Vizyon ve Strateji, ArGe ve ÜrGe, Tedarik Zinciri Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Satış ve Müşteri Hizmetleri, Kaynak Yönetimi, Şirket Ekosistemi) dijital olgunluk seviyesinin belirlenmesi

Dijital Vizyon Belirleme

Sektör eğilimlerinin analizi, firmanın mevcut kurumsal yetkinlikleri ve yönetim ekibi ile yapılan çalıştaylar ile firmanın dijital vizyonunun belirlenmesi. Aynı zamanda çalışanlarda dijital farkındalığın artırılması

Dijitalleşme Fırsatlarını Belirleme, Projelendirme ve Önceliklendirme

Firmanın mevcut dijital olgunluk seviyesine göre, dijitalleşme fikirlerinin oluşturulması, fikirlerin projelere dönüştürülmesi, fizibilitelerinin yapılması, projelerin önceliklendirilmesi ve sorumlulukların belirlenmesi

Yalın-Çevik Proje Yönetimi ve Ölçeklendirme

Kurumun, belirlediği fonksiyonel süreç geliştirme faaliyetlerinde gerçekleştirmeyi öngördüğü teknolojik iyileştirmelerin belirlenmesi; süreçlerin tamamı için girdi ve çıktıların tanımlanması ve süreçlerin haritalanması; süreçlerdeki aksaklıklara sebebiyet veren kök-sebepleri elimine etmeye yönelik metodolojik ve teknolojik aksiyonların listelenmesi; eş zamanlı gerçekleştirilecek birçok teknolojik dönüşüm proje faaliyetinin ölçeklendirilmiş çevik çerçeve (SAFe) ile yönetilmesi; proje portföyünün yalın-çevik dönüşüm aktiviteleriyle yönetimi ve icrası için tüm kullanıcı hikayelerinin ve geliştirme takviminin oluşturulması ve teknoloji geliştirme ekipleriyle ile iş birimleriyle birlikte takibi

Başarı Hikayeleri

Bizimle İletişime Geçin,
Başarıyı Yakalamanıza Destek Olalım