Süreçlerinizin Olgunluğunu
Otomasyonla Artırın

Botmate ile Süreçlerinizi Otomatize Ederek Hataları Azaltmak
ve Maliyetlerinizi Düşürmek Mümkün

Süreçleriniz olması gerekenden yavaş ilerliyorsa, insan hatasına açıksa, süreçlerinizde tekrarlar ve manuellik varsa, onay mekanizmaları e-postalar aracılığı ile ilerliyorsa, farklı sistemler kullanılıyor ve bunların birbirleri ile bağlantıları yoksa süreçlerinizin otomatize edilmesi için fırsatınız var demektir.
Botmate ile süreçlerinizdeki maliyet düşürme ve süreçlerin hızını artırma olanaklarını hızlı şekilde tespit edebilir, yatırım yapılması gereken teknolojileri belirleyebilir ve yapılacak yatırımın geri dönüşüne göre uygulama kararları alabilirsiniz.

Botmate ile Sağlayacağınız Temel Faydalar

birim-maliyet

Süreçlerdeki birim maliyet düşürme fırsatlarını, hızlı şekilde tespit etme

surec-tasarlama

En güncel ve gelişmiş metodolojileri kullanarak, çevik yaklaşımlar ile süreçleri tasarlama

teknoloji

Süreçlerde kullanılabilecek teknolojileri belirleme

teknoloji-uygulamasi

Yatırım yapılacak teknolojinin uygulamasını PoC ile görebilme

yatirim-teknoloji

Yatırım yapılacak teknolojinin geri dönüşünü önceden görebilme (ROI)

otomasyon

Tasarlanan yeni süreçleri sprint’ler ve otomasyon teknolojileri ile hızla hayata geçirme

Botmate'in 3 hizmet opsiyonundan birini seçin, otomasyon yolculuğunuza başlayın.

null

Versiyon 1
Otomasyon Fırsatlarını Belirle
En uygun teknolojilerle en çok otomatize edilebilecek süreçleri belirleyin.

null

Versiyon 2
Otomasyon Öğelerini Konumlandır
En uygun teknolojik çözümlerle süreçleri haritalandırın, eksikleri, kök sebepleri ve sağlama alanları belirleyin.

null

Versiyon 3
Otomasyonu Hayata Geçir
Otomasyonun yatırım getirisini hesaplayın, entegrasyon planlarını tasarlayın, sprintlere başlayın.


Otomasyon Fırsatlarını Belirle

Otomasyon Öğelerini Konumlandır

Otomasyonu Hayata Geçir
Ana süreçlerin kavramsal akışlarının oluşturulması (1.seviye süreç haritalama)
Otomasyona aday olan süreçlerin belirlenmesi
Söz konusu süreçlerde kullanılabilecek
teknolojilerin belirlenmesi (RPA, iş akışı, makine öğrenimi, doğal dil işleme vb.)
Fonksiyondaki tüm süreçlerin ve alt süreçlerin kavramsal akışlarının oluşturulması (3.seviye süreç haritalama)
Süreçlerdeki verimsizlikler ve tersliklere dair kök-sebeplerin tespit edilmesi
Tespit edilen kök-sebeplerin tekrarını sıfıra indirmek için seviye-1 hata önleyici ve otomatik sistemler tasarlanması, kullanılabilecek
tüm teknolojilerin belirlenmesi (RPA, iş akışı, makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme vb.)
RPA için uygun olan süreçlerde “Proof of Concept” (PoC) yapılması
Fonksiyonel süreçlerin olgunluğunu artıracak aksiyonların belirlenmesi ve listelenmesi
Uygulanacak teknolojilerin yatırım geri dönüş (ROI) oranlarını önceden görebilme
Teknolojilerin uygulamaya alınmaları için planlama yapılması ve “sprint”lerin tasarlanması
Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçevede (SAFe®) bir program yönetebilmek için gereken yapının tasarlanması (koza/pod)
3 farklı süreçte geliştirme için ürünler tanımlanması, ürün iş yükü ve sprint iş yükü oluşturularak “sprint” yapılması

Uygulama Örnekleri

Satış Sonrası Hizmetler operasyonlarınızda süreçlerinizi yeniden gözden geçirerek otomasyon fırsatlarını belirleyebilir, karlılığınızı artırabilirsiniz.

 

Örnek Bazı Süreçler Otomatize Edilmediğinde Otomatize Edildiğinde
Müşterilere yönelik bakım anlaşmaları ve garanti koşulları ile şekillenen ek işlemlerin hatırlatmalarının yapılması …ek kaynak ataması gerektirir ve her zaman hatalara ve hatırlatmaların zamanında yapılmaması gibi ek maliyetlere sebep olur. …periyodik bakım hizmetleri ve garanti kapsamı güncellemeleri zamanında yapılarak, müşterinin diğer ihtiyaçları zamanında tespit edilir.
Satış sonrası destek hizmetleri ve garanti kapsamında yapılması gereken işlemler …yapılan ve henüz tamamlanmamış işlemlerin takibi kontrol edemezsiniz.  …ürün kalitesinin devamlılığı sağlanarak müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması sağlanır.
Yenilenmesi gereken sözleşmelerin ve zaman içerisinde anlaşma koşullarını etkileyen formüllerin takibi …müşterilerle yapılan sözleşme koşullarının yenilenmemesi ve güncellenmemesi sebebiyle potansiyel ek gelirlerde kayıp yaşanır. …ek garanti paketi ve ürün satışları sonrası destek hizmetleri gelirlerinin devamlı artışı sağlanır.

İnsan Kaynakları süreçlerini, manuel takip ve düzeltmelerin sebep olduğu verimsizlikler ve ek maliyetlerden kurtararak, çok daha hızlı işler hale getirmek mümkün.

 

Örnek Bazı Süreçler Otomatize Edilmediğinde… Otomatize Edildiğinde…
Çalışanların Farklı Türlerde İzin Taleplerin İşlenmesi ve Gerçekleşmesi Sonrası Kayıtları …hatalı ve eksik girişler ile süreç tekrarlarının oluşturduğu maliyetlere katlanırsınız. …süreçlerdeki verimsizlik ve hatalardan kaynaklı maliyetleri azalır.
Masraf Bildirimi ve Geri Ödeme Süreçleri …denetim eksikliği ve insan hatalarına açıktır. …doğru, kontrol edilen ve izlenebilir hale gelir.
İşe Alım, Oryantasyon ve “Onboarding” Süreçlerinde Çalışanların Yönelttiği Sorular ve Bilgi Talepleri …farklı İK birimlerindeki dedike çalışanlar tarafından cevaplanır; kaynağın yetersiz olduğu durumlarda memnuniyetsizlik oluşur. …robotik süreçler yardımı ile hızlı ve etkin bir şekilde cevaplanır; çalışanların farklı dokümanlara ve bilgilendirmelere proaktif şekilde yönlendirmeleri sağlanır.
Manuel Veri Girişlerinin Tekrarladığı Farklı Diğer Süreçlerde (Örn: Bordro Girdileri Kontrolü, Çalışanların İş Sözleşmeleriyle Tanımlanan Özlük ve Yan Hakları vb.) …tekrarlı süreçlerde katma değer içermeyen çalışan zamanı israfı ve manuel işlemlere bağlı hatalar gerçekleşir. …çalışanların zamanlarını daha yüksek katma değerli işlere yönlendirebilmesi ve hata oranlarında azalmalar sağlanır.

 

Otomatikleştirilen ve birbirine bağlanan süreçler ile kaynakları daha etkin kullanırken hatasız işlemler sayesinde çalışanlarınızın memnuniyet seviyesini artırabilir ve maliyetlerinizi azaltırsınız.

Botmate ile Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Süreçlerinizi Otomatize Edin, Müşteri Sadakatinizi ve Müşterilere Sunduğunuz Değerlerin çeşitliliğini artırın.

Müşteri İlişkileri Yönetimi iş süreçlerinizi yeniden gözden geçirerek otomatikleştirilmesi mümkün süreçlerinizi otomatize ederek zaman ve karlılığınızı artırabilirsiniz.

 

Süreçler Otomatize edilmediğinde Otomatize edildiğinde
Farklı kategori ve segmentlerdeki müşterilere yönelik hatırlatma ve tanıtım amaçlı e-posta yazışmaları ve iletişim süreçleri …hatalara açık ve zamanında gönderilmeyebilir. …takvimler ve farklı kategorilere yönelik zamanında yapılması gereken hatırlatmalar ile e-posta ile yapılması hedeflenen tanıtım ve duyurular aksamadan gerçekleştirilir.
Müşteri ile etkileşimde, doküman trafiği gerektiren durumlarda …birçok veri alanının sistemlere işlenmesinde eksiklikler ve hatalar ile ilerlenir ve ileri aşamalarda bu eksikliklerin düzeltilmesi oldukça zaman alır. …OCR (‘Optical Character Recognition’) – Optik Karakter Algılama uygulamalarıyla entegre çalışarak müşteri tarafından alınan form bilgilerinin daha önceden tanımlanmış veri alanlarına aktarılması otomatikleşir ve doğruluğu artar.
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve CRM sistemleri arasında veri aktarımları ve gerekli güncellemelerin yapılmasının otomasyonu …firma içerisindeki süreçlerin olgunluğuna ve koordinasyon seviyesine, birbirinden farklı departmanlardaki çalışanların kişisel takibine kalır ve hata veya gecikmelere açık gerçekleştirilir. …e-posta ile satış süreci başlatma “lead generation” işlemlerinin gerçekleştirilmesi, raporlar türetilmesi, satış uzmanlarına iş/görev atamalarının yapılması ve satış faaliyetlerine dair günlük rapor kayıtlarının oluşturulması, çağrı merkezi ile CRM veritabanı arası geçiş gerektiren çağrı alma / karşılama / durum tespitine yönelik olarak ilgili birimlere aktarma vb. işlemlerin hızlıca gerçekleştirilmesi süreçleri otomatikleşir.

 

Otomatikleştirilen süreçler sayesinde en önemli kaynağınız olan çalışanlarınızın zamanını farklı alanlara ayırabilir, zaman planlaması ile gerçekleşen işlemlerle müşteri sadakatini geliştirebilir ve CRM süreçlerinizin etkinliğini artırabilirsiniz.

Botmate broşürünü incelemek için tıklayın.

Botmate ile süreçlerinizdeki otomasyon fırsatlarını keşfetmek için bize ulaşın.