Şirket Değerleme

Şirketin temel finansal göstergeler, stratejik ve organizasyonel açısından değerlendirilmesi, performansı ve gelecekteki potansiyeli göz önüne alınarak, farklı değerleme yaklaşımlarını kullanarak (net varlıklar, EBITDA çarpanı, gelecek potansiyeli ile Net Bugünkü Değer) şirketin değerinin belirlenmesi

Finansal İnceleme

Şirketin finansal tablolarının detaylı bir şekilde incelenmesi, nakit yönetim prosedürlerinin değerlendirilmesi, maliyet yapısındaki değişimin itici güçlerin analizi, önemli finansal rasyoların analizi, stokların analizi, işletme sermayesi varlıklarının kalitesinin analizi, CAPEX gereksinimlerinin analizi ile bütünsel bir finansal inceleme yapılması

Ticari İnceleme

Sektör oyuncularının, sektöre özel gerçeklerin, ürünlerin, ürün yaşam döngülerinin, sektör büyüklüğünün, sektörün müşterilere sunduğu değerlerin, sektör değer eğrisinin, şirketin müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin analizleri ve ileriye dönük fırsatların tespiti

Teknik İnceleme

Şirketin ürün geliştirme süreçleri, teknolojik altyapısı, kullanılan yazılım ve donanım sistemleri, kapasite parametreleri, üretim unsurları, ürün bazlı performans analizleri ve süreç yönetimi yaklaşımlarının değerlendirilmesi

Satınalma Sonrası Birleşmeler

Şirket birleşmeleri ve satın almalarının başarılı bir şekilde yönetilmesi için sinerjilerin tanımlanması, çalışma modelinin tasarlanması, entegrasyon sürecinin uçtan uca yönetilmesi

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler