Finansal Sağlık Tespiti

Şirketin finansal durumunun ve süreçlerinin tüm açılardan analizi ve finansal sağlığın iyileştirilmesi için aksiyonların geliştirilmesi

Finansal Raporlama

İhtiyaç duyulan raporlar için türetme sıklığı, veri haritası oluşturma, sınıflandırma, rapor türleri, şablonları, raporların tasarımı, ilgili ERP sistemi ile entegrasyon

Risk Yönetimi ve Yönetişimi

Şirketin karşılaştığı riskleri tanımlanması, gruplandırılması, değerlendirilmesi ve yönetimi için etkin süreçlerin oluşturulması

Faaliyet Tabanlı Maliyet Muhasebesi

Yeni gider sınıflandırma seçeneklerinin geliştirilmesi, maliyetlerin oluşumundaki faktörlerin belirlenmesi, kurum için en uygun maliyet sınıflandırma yaklaşımının seçilmesi ve birim maliyet analizi ve katkı seviyelerini gözeterek dinamik fiyatlamayı destekleyecek metodolojinin geliştirilmesi

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler