Dijital teknolojiler sayesinde tüm sektörlerde iş yapış şekilleri çok önemli bir dönüşüme uğruyor. Üretim ile ilgili sektörlerde 18. yüzyılın sonunda su ve buhar gücü ile mekanikleşen üretim, 20. yüzyılın başlarında yerini elektrik gücü ile seri üretime bıraktı. 20. yüzyılın sonlarında bilgi teknolojileri ile otomatize olan üretim faaliyetleri bugün artık sensörler, internet, veri ve yapay zeka kullanan, entegre ve sürekli iletişim haline olan sistemler ve teknolojiler ile yapılmakta

Üyeleri için Endüstri 4.0 konusunda mevcut durum değerlendirmesi yapmak ve uygulamaya dair öneriler almak isteyen bir İşveren Sendikası Mentoro ile temas kurdu. Sendika üyelerini, Vizyon ve Strateji, ArGe ve ÜrGe, Tedarik Zinciri Yönetimi, Pazarlama, Satış ve Müşteri Hizmetleri, Kaynak Yönetimi ve Şirket Ekosistemi olmak üzere 6 farklı eksende değerlendirdik.

Çalışmada, sektörün mevcut durumuna uygun olarak belirlenen Endüstri 4.0 teknoloji uygulamalarının yanısıra, söz konusu uygulamaları hayata geçirmek için gerekli ön koşulları ve önlerine çıkabilecek engeller belirledik Değerlendirilen sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemli yerini de göz önünde bulundurarak, devlet desteği ile yapılabilecek bazı olası çalışmalar önerdik.