Otomotiv yan sanayi ve yedek parça, modül, komponent üretimi alanlarında faaliyet gösteren ve gelirlerinin büyük bölümünü ihracattan elde eden firmanın yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde tüm operasyonel sistemi gözden geçirildi ve yeniden tasarlandı.

2 ana üretim hattında, 10’dan fazla ürün kategorisinde ve 1,500’den fazla tip ürüne sahip firmanın genel faaliyet zincirinin fotoğrafı çekildi ve imalat operasyonları hücre yapısı (manufacturing cells) ve üretime destek veren tüm fonksiyonların üretime katkı analizi gerçekleştirildi

Yapılan çalışmalar neticesinde:

   • Süreç akışlarında yapılabilecekleri iyileştirmeler için 6-Sigma / Sürekli Geliştirme yaklaşımlarının geliştirmesi
   • Firmadaki tüm üretim süreçleri ve 9 ana departmanda birleştirilen, 5’i direkt üretim hattı operasyonlarını teşkil eden departmanlara yönelik girdi, süreç ve çıktıların resmedilmesi
   • Tüm departmanlar için seviye-1 ve seviye-2 metriklerin tanımlanması ve ölçümlenmesi
   • Firmanın operasyonlarının firma geneli stratejik ve finansal metriklere destek vermesi için piramit bir kurguda oluşturulan metrik yapısının tüm departmanlara sunulması
   • Firmadaki tüm operasyonel birimlerin öncelikli ve detay metriklerini nasıl takip edeceğini bilmesi
   • Gerekli takipler için de Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yapısında yapılması gereken teknik geliştirmelerin listelenmesi

sağlandı. Firma üst yönetiminin tasarlanan operasyonel sistemi uygulamaya almaya yönelik 6 ay içerisinde ve 6-12 ay içerisinde alacağı aksiyonlar planlandı. Firmanın bu sistem tasarımı paralelinde yeni bir ERP yazılımı uygulaması sürecine de başlaması gözlemlendi. Projenin devam eden aşamalarında firmaya takip ve yöntemlerin uygulamaya geçirilmesi için 3 ay daha destek verildi. Firmanın genel verimlilik, ekipman etkinliği ve üretim hacmi parametrelerinde dramatik oranda iyileştirmeler sağlandı.

Ayrıca, firmanın performans iyileştirme programını yaygınlaştırmak için kurum içi iletişimi kuvvetlendirici, özgün bir söylem ve logoya sahip iş kıyafetleri tasarlandı, tüm üretim hücrelerinde yaygınlaştırıldı.