Müşterilerimizin Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yaratmasını Sağlıyoruz

Müşterilerimizin firmaları, iş birimleri, ürünleri veya projeleri için, belirlenen çekici pazarlarda (hedef faaliyet ülke/bölge, hedef müşteri grupları, hedef müşteri gruplarının karşılanan ürün ve hizmet ihtiyaçları), sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşmalarını sağlıyoruz. Stratejinin müşteriler ve firmalar tarafındaki 25 bileşenini detaylı şekilde tasarlıyor ve uygulamaya alıyoruz.

Rekabet Stratejisi

Bir kuruma, ürüne, bölüme veya projeye, belirlenen cazip pazarlarda, hedef paydaşların ihtiyaçlarını rakiplerden daha iyi karşılayacak farklı bir faaliyet sistemi altında ve kullanılan kurumsal yetkinlik ve kaynakları optimize ederek, sürdürülebilir rekabet avantajı kazandıracak veya artıracak hedeflere ulaştırılması

Pazara Giriş Stratejisi

Kurumun rekabet avantajı yaratabileceği yeni ülke/bölgelerin seçimi ve söz konusu coğrafyalarda yapılacak işlerin, hedeflenecek müşteri gruplarının, pazara giriş modellerinin seçimi

Büyüme Stratejisi

Kurumun, belirlediği rekabet avantajı yaklaşımını hayata geçirerek, yurt içinde ve/veya global pazarlarda çarpan etkisi ile büyümesi için yolların, metotların, aksiyonların belirlenmesi ve stratejik yetkinliklerin geliştirilmesi

Ekosistem / Platform Stratejisi

Ekosistem / platform iş modeline sahip işler için kullanıcıları platforma çekme, kullanıcıların birbirleri için değer yaratmasını sağlayarak pozitif ağ etkileri oluşturma, negatif ağ etkilerini kontrol edici aksiyonları belirleme, ürün bazlı büyüme için taktikler geliştirme gibi stratejik aksiyonların tasarlanması

Stratejik Planlama

Kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, söz konusu hedeflere ulaşmak için takip edilecek stratejik yolların planlanması, stratejik planın bütçe sürecine girdi sağlaması

Birim Maliyet Düşürme

Birim maliyet artışına sebep olan ölçek verimsizliği, süreç verimsizliği, ürün sayısı kaynaklı karmaşıklık, değer önerisi tutarsızlığı gibi kök sebepleri belirleme, düşürücü aksiyonları tespit etme ve uygulamaya alma

Yeniden Yapılanma

Rekabet avantajını korumak veya yeniden inşa etmek için değişimin gerekli olduğu kurumlarda, iş stratejisinin, finansal yapının, faaliyet sisteminin ve organizasyonun yeniden tasarlanması

Slide Slide Slide

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler