Müşterilerimizin Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yaratmasını Sağlıyoruz

Müşterilerimizin firmaları, iş birimleri, ürünleri veya projeleri için, belirlenen çekici pazarlarda (hedef faaliyet ülke/bölge, hedef müşteri grupları, hedef müşteri gruplarının karşılanan ürün ve hizmet ihtiyaçları), sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşmalarını sağlıyoruz. Stratejinin müşteriler ve firmalar tarafındaki 25 bileşenini detaylı şekilde tasarlıyor ve uygulamaya alıyoruz.

Mevcut Durum ve Stratejik Önceliklerin Tespiti

Sektöre ve kuruma dair yapılan 17 veri analizi ile kurumun mevcut durumunun, stratejik önceliklerinin ve söz konusu önceliklere hizmet edecek faaliyetlerin belirlenmesi

Pazara Gidiş Stratejisi Tasarımı

Kurumun, belirlediği rekabet avantajı yaklaşımını müşteri tarafında gerçekleştirmesi için alması gereken aksiyonların tasarlanması; hedef ülke/ bölgelerin, hedef müşteri gruplarının, hedef ürün / hizmetlerin, hedef müşterilere sunulacak farklılaştırıcı değerlerin, hedef müşterilere erişim metodlarının, hedef müşteriler ile ilişki türlerinin, firmanın pazara gidiş modelinin, stratejik hedeflerinin ve sahiplendiği davanın belirlenmesi

Stratejiyi Destekleyen Faaliyet Sistemi ve Kurumsal Yetkinlikleri Belirleme

Müşteri tarafında belirlenen aksiyonların firma tarafında hayata geçirilebilmesi için gerekli stratejik yetkinliklerin, stratejik faaliyetlerin ve işbirliği faaliyetlerinin belirlenmesi. Ayrıca, stratejiyi uygulamaya alırken yapılması gereken taktiksel faaliyetlerin, sorumlu kişilerin, hedeflenen bitirme tarihlerinin belirlenmesi, takip edilmesi

Ekosistem / Platform Stratejisi Tasarımı

Firmaların platform/ekosistem yapılar kurmaları ve sektörlerine egemen olmaları için ekosistem/ platform hedeflerinin, değer önerisinin, tarafların birbirlerine sunacakları değerlerin, eşleştirme mekanizmalarının, tarafları platforma çekme metodlarının, pozitif ve negatif ağ etkilerini kontrol etme metodlarının, olası yeni gelir kalemlerinin, risklerin ve riskleri giderme metodlarının, ekosistem/ platform kurallarının ve performans ölçümü için takip edilecek metriklerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi

Başarı Hikayeleri

Bizimle İletişime Geçin,
Başarıyı Yakalamanıza Destek Olalım