Farklı sanayi şirketlerini bünyesinde barındıran ve küresel ölçekte faaliyet gösteren müşterimizin, 5’ten fazla sektörde faaliyet gösteren 7 sanayi grup şirketinde teknoloji ve ArGe dönüşümünde öncü rol üstlenen proje yöneticilerine, yalın-çevik dönüşüm ve ölçeklendirilmiş çevik çerçeve (‘agile at scale’) konusunda metodoloji aktarımı çalıştayları gerçekleştirildi.

6 aya yakın bir süreçte devam eden desteğimiz, 1 tam gün çalıştayla başladı ve 2 ay sonra firmalardaki spesifik proje konuları netleştiğinde metodolojiye yönelik detayların irdelendiği 1 tam gün çalıştayla devam edildi. Ardından yarımşar günlük çalıştaylar eşliğinde 2’şer hafta da süren 3 sprint sürecinde proje yöneticilerine birebir destek verildi. Toplamda 20’den fazla profesyonele yetkinlik transferi yapıldı.

Proje Yöneticilerinin:

   • Süreç akışlarında yapılabilecek iyileştirmeler ve 6-Sigma / Sürekli Geliştirme yaklaşımları
   • Süreçlerde etkinliği artırmaya yönelik müşteri odaklı metrikler türetmek ve raporlanmasını sağlama
   • Çevik dönüşüm proje portföyünü oluşturma ve projelerde gerekli durumlarda geleneksel yöntemleri de kullanarak hibrit bir yaklaşımla planlama yapmasını sağlama
   • Sprint faaliyetlerini planlama ve yönetme, çevik dönüşümü gerçekleştirecek ekipleri bir araya getirme ve takım çalışmalarını efektif olarak planlama

konularında yetkinliklerinin gelişimi birebir takip edildi ve her “sprint” dönemi sonrasında takımlara geri bildirimler yapıldı.

Bu yöntemlerin aktarımı sırasında şirketlerin çevik dönüşüm olgularını djital ve endüstriyel alanlarda uygulayabilmesine yönelik destek verildi. Yeni kavramların ve yöntemlerin uygulamaya alınması süreci yakından takip edildi ve netice alınması sağlandı.