Dijital Olgunluk Seviyenizi Ölçelim ve Yol Haritanızı Belirleyelim

Mentoro Platformu olarak, dijital teknolojileri kullanarak rekabet avantajı yaratmak ve/veya rekabet avantajını artırmak isteyen firmalara 4 ana konuda yardımcı oluyoruz:

Dijital Olgunluk Seviyesi Belirleme

Kapsamlı bir anket, firma yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve sahada yapılan incelemeler ile firmaların 8 farklı eksende dijital olgunluk seviyesinin belirlenmesi ve kritik gelişim alanlarının çıkarılması (Vizyon ve Strateji, Veri Yönetişimi ve Veri Mimarisi, Operasyonlar, Müşteriler, Analitik Altyapı ve Yetkinlikler, Kaynaklar ve Yetkinlikler, İnsan, Organizasyon ve Kültür, Ekosistem)

Dijital Dönüşüm Yol Haritası

Kurumun mevcut dijital olgunluk seviyesine göre, dijitalleşme fikirlerinin oluşturulması, fikirlerin projelere dönüştürülmesi, fizibilitelerinin yapılması, projelerin önceliklendirilmesi ve teknoloji iş ortaklarının seçilmesi

Süreç Tasarımı

Süreçlerin kritiklik ve olgunluk analizlerinin yapılması, mevcut akışların tedarikçi-girdi-süreç-çıktı-müşteri ekseninde resmedilmesi, süreçlerdeki acı noktaların tespit edilmesi, yeni/ideal süreçlerin dijital ögeler de entegre edilerek tasarlanması

Süreçlerde Otomasyon

Süreçlerin uçtan uca analiz edilmesi, süreçlerin olgunluğunu artıracak RPA vb. dijital teknolojilerin belirlenmesi ve entegre edilmesi ile birim maliyetlerde düşüş sağlanması, insan hatalarının minimize edilmesi, süreçlerde tek yönlü akışların ve otomasyonun sağlanması

Çevik Dönüşüm

Organizasyonun hızla değişen iş dünyasına uyum sağlaması, müşteri beklentilerine etkili cevap vermesi, süreçlerinin daha hızlı ve esnek hale gelmesi için çevik dönüşüm metodlarının yapılan işlere entegre edilmesi, program ve projelerin ölçeklendirilmiş çevik çerçeve metodları ile yönetilmesi

Veri Stratejisi

Şirketin veri vizyonunun belirlenmesi, veri mimarisinin tasarlanması, gerekli yatırımların belirlenmesi, yatırımların geri dönüşlerinin hesaplanması ve veri vizyonunu gerçekleştirmek için olmazsa olmaz yetkinliklerin ve kaynakların belirlenmesi

Slide Slide Slide

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler