Müşterilerimizin Dijital Teknolojileri Kaldıraçlayarak Rekabet Avantajı Yaratmalarını Sağlıyoruz

Müşterilerimizin, birim maliyetlerini azaltmalarını ve/veya müşterilerine daha fazla / daha yeni değerler (faydalar) sunarak birim fiyatlarını artırmaları için dijital teknolojileri kullanmalarını sağlıyoruz. Söz konusu değişiklikleri yaparken mevcut dijital başlangıç noktalarını gözetiyor, dönüşüm yolunda karşılarına çıkabilecek “soft” ve “hard” olarak tanımlanan tüm konulara hazırlıklı olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını sağlıyoruz.

Dijital Olgunluk Seviyesi Belirleme

Firma yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve sahada yapılan incelemeler ile firmaların 6 farklı eksende (Vizyon ve Strateji, ArGe ve ÜrGe, Tedarik Zinciri Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Satış ve Müşteri Hizmetleri, Kaynak Yönetimi, Şirket Ekosistemi) dijital olgunluk seviyesinin belirlenmesi

Dijital Vizyon Belirleme

Sektör eğilimlerinin analizi, firmanın mevcut kurumsal yetkinlikleri ve yönetim ekibi ile yapılan çalıştaylar ile firmanın dijital vizyonunun belirlenmesi. Aynı zamanda çalışanlarda dijital farkındalığın artırılması

Dijitalleşme Fırsatlarını Belirleme, Projelendirme ve Önceliklendirme

Firmanın mevcut dijital olgunluk seviyesine göre, dijitalleşme fikirlerinin oluşturulması, fikirlerin projelere dönüştürülmesi, fizibilitelerinin yapılması, projelerin önceliklendirilmesi ve sorumlulukların belirlenmesi

Projeleri Uygulamaya Alma

Proje yönetim ofisi şeklinde çalışarak, belirlenen projeleri hayata geçirmek için teknoloji iş ortaklarının seçimi, gerekli sistem ve çözümlerin geliştirilmesi, şirket yönetişim modelinin seçimi ve kurgulanması, dijital kültürün oluşturulması, gerekli dijital yetkinliklerin geliştirilmesi / eğitim programlarının verilmesi ve değişim yönetimi inisiyatiflerinin hayata geçirilmesi