Rekabet Avantajı İçin Çevresel, Sosyal, Ekonomik Sürdürülebilirlik Projeleri Geliştiriyoruz

Sürdürülebilirliği iş stratejisine entegre ederek ekonomik, sosyal ve çevresel fayda yaratan firmaların başarıları daha uzun ömürlü oluyor. Firmalar, paydaşları ile sürekli iletişimde olarak global eğilimleri çok iyi anlamalı, kendileri için önemli konuları belirlemeli, global sürdürülebilirlik eğilimlerinin beraberinde getirdiği risk ve fırsatları değerlendirmeli, hedef müşteri gruplarına, tedarikçilerine ve diğer paydaşlarına sürdürülebilirlik temelli yeni faydalar sunmalı, değer zinciri ve kaynak yönetimi faaliyetlerinde sürdürülebilirlik perspektifi ile iyileştirmeler yapmalı, iç ve dış iletişim faaliyetlerinde düzenlemeler yapmalı ve sürdürülebilirlik temelli yeni yetkinlikler elde etmeliler.

Sürdürülebilirlik Durum Tespiti

Firmanın mevcut değer zinciri ve kaynak yönetimi faaliyetlerinin detaylıca incelenmesinin yanısıra, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, pazar dışı oyuncular vb. paydaşların fikirleri ve sektördeki yenilikler ve eğilimler değerlendirilerek firmanın sürdürülebilirlik alanındaki mevcut durumunun ve öncelikli konularının (Materiality Matrix) tespit edilmesi.

Sürdürülebilirlik Tasarımı

Firmanın birim maliyetlerini azaltacak ve/veya müşterilerine daha fazla fayda sunarak satılan miktar veya birim fiyatlarını artıracak sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi, her bir iş biriminin yaptığı işler için sürdürülebilirlik bakış açısı ile değerlendirme kriterlerinin oluşturulması, firma değer zincirinde yapılacak değişikliklerin önerilmesi ve aksiyon planlarının oluşturulması.

Global Standartlar ile Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlaması

Firmanın ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlardaki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları ile uyumlu şekilde raporlanması, tüm paydaşlar ile paylaşılabilir formata getirilmesi ve sürdürülebilirlik odaklı iletişim stratejilerinin belirlenmesi.

Başarı Hikayeleri

Bizimle İletişime Geçin,
Başarıyı Yakalamanıza Destek Olalım