Rekabet Avantajınızı Artıracak Sürdürülebilirlik Stratejinizi Belirliyor, Uygulamanıza Destek Oluyoruz

Sürdürülebilirlik Durum Tespiti

Firmanın mevcut değer zinciri ve kaynak yönetimi faaliyetlerinin detaylıca incelenmesinin yanısıra, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, pazar dışı oyuncular vb. paydaşların fikirleri ve sektördeki yenilikler ve eğilimler değerlendirilerek firmanın sürdürülebilirlik alanındaki mevcut durumunun ve öncelikli konularının (Materiality Matrix) tespit edilmesi.

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetişim Modeli

Firmanın birim maliyetlerini azaltacak ve/veya müşterilerine daha fazla fayda sunarak satılan miktar veya birim fiyatlarını artıracak sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi, her bir iş biriminin yaptığı işler için sürdürülebilirlik bakış açısı ile değerlendirme kriterlerinin oluşturulması, firma değer zincirinde yapılacak değişikliklerin önerilmesi ve aksiyon planlarının oluşturulması.

Global Standartlar ile Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlaması

Firmanın ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlardaki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları ile uyumlu şekilde raporlanması, tüm paydaşlar ile paylaşılabilir formata getirilmesi ve sürdürülebilirlik odaklı iletişim stratejilerinin belirlenmesi.

Slide

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler