Rekabet Avantajınızı Artıracak Sürdürülebilirlik Stratejinizi Belirliyor, Uygulamanıza Destek Oluyoruz

Sürdürülebilirlik Durum Tespiti

Firmanın mevcut değer zinciri ve kaynak yönetimi faaliyetlerinin sürdürülebilirlik parametreleri ile değerlendirilmesi, iç ve dış paydaşların önceliklerinin anlaşılması, sektördeki yenilikler ve eğilimlerin değerlendirilmesi ve firmanın sürdürülebilirlik alanındaki mevcut durumunun ve öncelikli konularının tespit edilmesi

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Şirketin birim maliyetlerini azaltacak ve/veya müşterilerine daha fazla fayda sunarak satılan miktar veya birim fiyatlarını artıracak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu sürdürülebilirlik (ÇSY) KPI’larının, temel amacının, hedeflerinin ve inisiyatiflerinin belirlenmesi, risklerin tespit edilmesi, müşteri ve tedarikçi değer önerilerinin sürdürülebilirlik parametreleri ile kuvvetlendirilmesi

Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli

Şirket içi sürdürülebilirlik yönetim ve yönetişim sürecinin tasarlanması (organizasyon modeli, roller, sorumluluklar vb. dahil) ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi

Global Standartlar ile Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlaması

Şirketin ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlardaki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin, yaratılan etkinin, uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde raporlanması, tüm paydaşlar ile paylaşılabilir formata getirilmesi ve sürdürülebilirlik odaklı iletişim stratejilerinin belirlenmesi (GRI, SASB vb.)

Slide

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler