Vakıf üniversitelerinin sayısındaki hızlı artış ile öğrencileri ve akademisyenleri üniversiteye çekmenin zorluğu karşısında kontenjan ve kârlılığını artırmak isteyen bir üniversite Mentoro ile temas kurdu. Mentoro olarak, üniversitenin mevcut durum ve yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir karlı büyüme için 5 ana alanda yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirdik. Fakültelerde ve programlarda düzenlemeler yaparak öğrenciler için üniversitenin çekiciliğini artırdık, akademisyenlerin üniversiteye bağlılığını artıracak çözümler geliştirdik, üniversitenin tüm taraflarının (öğrenciler, akademisyenler, mezunlar, firmalar) birbirlerine düşük maliyetler ile fayda sunmasını sağlayacak sistemler geliştirdik, üniversite için yeni, alternatif gelir kalemleri belirledik ve mezunların finansal, entelektüel ve ilişki güçlerini daha iyi kullanmak için çözümler oluşturduk.