Problem

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri, vakıf üniversite saysındaki artış ile öğrencileri ve akademisyenleri üniversiteye çekmenin zorluğu karşısında kontenjan ve kârlılığını artırmak ihtiyacındaydı.

Yaklaşım

Mentoro olarak, üniversitenin mevcut durum ve yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir karlı büyüme için 5 ana alanda yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirdik.

·        Fakültelerde ve programlarda düzenlemeler yaparak öğrenciler için üniversitenin çekiciliğini artıracak, akademisyenlerin üniversiteye bağlılığını artıracak çözümler geliştirdik.
·        Üniversitenin tüm taraflarının (öğrenciler, akademisyenler, mezunlar, firmalar) birbirlerine düşük maliyetler ile fayda sunmasını sağlayacak sistemler geliştirdik.
·        Üniversite için yeni, alternatif gelir kalemleri belirledik ve mezunların finansal, entelektüel ve ilişki güçlerini daha iyi kullanmak için çözümler oluşturduk.

Etki

Proje sonrasında yeni akademik yılda üniversitenin kayıtları tamamen doldu. Üniversite, değer – fiyat eğrisinde ana rakiplerinden daha iyi bir konuma gelmekle birlikte, sunulan çözümlerle finansal olarak da güçlendi. Akademisyen bağlılığında yaklaşık %30 gelişme sağlandı.