Farklı sektörlerde, farklı coğrafyalarda ve birçok firma ile faaliyet gösteren müşterimiz, organizasyonel yapılanması ve yönetişim modeli ile ilgili Mentoro ile temas kurdu. Organizasyon yapılarının kurum stratejisinden beslenmesi gerekliliği ve firmanın gideceği yönü ortaya koymadan, organizasyonları tasarlamanın kuruma zarar vereceği gerçeğinden yola çıkarak önce, faaliyet gösterilen her bir sektör için kurumun mevcut stratejisini belirledik. Sonrasında ise, kurumda bulunan mevcut kurumsal yetkinlikleri tespit ettik ve yetkinliklerin gidilmek istenen yönü ne ölçüde desteklediğini değerlendirdik.

Proje süresince, yurt içi ve yurt dışındaki farklı kurumlardan organizasyonel yapılanma örnekleri getirdik. Kurum için tepe yapılanma opsiyonlarını ve her bir opsiyonun avantaj ve dezavantajlarını belirledik. Gruplar ve fonksiyonlar bazında ana faaliyetleri belirledik ve RACI matrislerini çıkardık. Kritik rollerin görev tanımlarını, yetkilerini ve ideal niteliklerini oluşturduk. Yönetişim yapısını, kurallarını ve toplantı yönetim modellerini belirledik. Sonuç olarak, hızlı karar alabilen, çevik, yetkiyi organizasyona yayan, gerekli yetkinliklerin gelişmesine izin veren, silolaşmayı engelleyen, kişiler arası işbirliğini ve çapraz öğrenmeyi destekleyen bir organizasyon yapısı tasarladık ve müşterimize uygulama aşamasında destek olarak, geliştirdiğimiz çözümlerin başarı ile hayata geçirilmesini sağladık.