Hızla büyüyen ve farklı coğrafyalarda satış faaliyetleri olan bir sanayi firması, organizasyon yapısını yeniden tasarlamak üzere Mentoro ile iletişime geçti. Firmanın stratejik faaliyet ve yetkinlikleri paralelinde, piramit yapıların yanı sıra daha yenilikçi yapılar olan koza ve platform organizasyon yapısı alternatifleri de belirlendi. Söz konusu alternatifler çeviklik, müşteri odaklılık, verimlilik ve insan kaynağının gelişimi perspektiflerinden değerlendirildi. Sonuç olarak piramit, koza ve platform yapılarının hibrid olarak kullanıldığı bir organizasyon yapısına geçildi. Uygulamaya geçilmesi ile birlikte ortak hedef-ortak sorumluluk ortamı yaratıldı, şirket içi işbirliği arttı, silolaşma azaldı, çalışanların gücü, işi sahiplenmeleri ve motivasyonları arttı ve organizasyonun daha hızlı, daha esnek ve daha çevik olması sağlandı.