Problem

Endüstriyel pompa sektöründe faaliyet gösteren ve segment lideri pozisyonunda olan bir makine-ekipman üretici ve ihracatçı, yurt dışında inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmek amacı ile Mentoro ile temas kurdu.

Yaklaşım

Satın alma ve birleşme amacıyla değerlendirdiği alternatif şirketler, senaryo analizleri bazında finansal olarak değerlendi. Firmaların büyüme projeksiyonları, sektörel pozisyonlanmaları, satın alma değerlendirmesini yapan ihracatçı firmaya sundukları stratejik ve sinerjik avantajların etkisinin yanısıra, finansal performansları ayrı ayrı analiz edildi. Tüm faktörlerin ve parametrelerin bir arada yer aldığı ve farklı firmaları aynı düzlemde karşılaştırma imkanı sağlayacak detaylı bir iş planı ve finansal değerleme modeli geliştirildi.

Etki

Bu model sayesinde firmaların şirket nezdinde farklı değerleme yöntemleriyle mevcut ve gelecekteki 5-yıllık tahmini finansal performansları dikkate alınarak her birinin aynı düzlemde değerlenmesi ve karşılaştırılması sağlandı. Firmaların sinerjik olarak değerlemeyi talep eden firmaya yapacakları ihracat katkısı ve bunun finansal etkisi de modelde önemli bir unsur olarak niceliğe döküldü ve finansal öngörülere yansıtıldı.