Alışveriş merkezlerinin rolü ve işleyişi tüm dünyada önemli bir değişimin eşiğinde… E-ticaretin gelişimi, ziyaretçiler için yeni ve farklı deneyimler yaşamanın önem kazanması, gelişen dijital teknolojilerin beraberinde getirdiği fırsatlar, AVM’lerin sayısındaki artış, kiracılar için artarak devam eden kâr etme zorluğu ve yeni gelir paylaşım modelleri AVM’lerin yeni ve farklı stratejiler geliştirmesini gerektiriyor.

Mentoro olarak, AVM’de zaten varolan platform yapısını benimseyerek pozitif ağ etkileri yaratma, farklılaştırılmış müşteri deneyimi ve sadakat programları ile alışveriş merkezinde harcanan zamanı artırma, kiracılar ve çalışanları için farklılaştırılmış değer önerileri ile kiracıların sadakatini artırma, teknoloji ekosistemi oluşturarak AVM’nin tüm tarafları için fayda yaratma ve dijital teknolojileri kullanarak müşterilere sunulan faydaları artırma ve birim maliyetleri azaltma alanlarına odaklanarak farklılaştırıcı ve sonuç yaratan çözümler geliştirdik. Ayrıca, müşterimize uygulama aşamasında destek olarak, geliştirdiğimiz çözümlerin başarı ile hayata geçmesini sağlıyoruz.