Türkiye’nin önde gelen Holding’lerinden biri yeni dünya düzeninde sağlam adımlar atmak adına sürdürülebilirlik stratejisini gözden geçirme isteğini Mentoro takımına iletti. Tüm uygulama, faaliyet ve karar alma mekanizmalarında ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları eş zamanlı olarak dikkate alan Holding için ilk adımımız sektöre eğilimleri ve rakiplerin faaliyetlerini kapsayan bir pazar araştırması yapmak oldu. Holding bünyesinde bulunan farklı sektörlerdeki paydaş beklentilerini ve yeni düzenlemeleri (örn. Yeşil Mutabakat, Kyoto Protokolleri) atlamadığımızdan emin olmak istedik.

Toplumsal ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler tasarlamak, yetersiz hizmet alan topluluklarda karşılanmayan ihtiyaçlara hizmet ederek yeni pazarlara açılmak, karbon ayak izi çalışmalarımızla verimlilik sağlarken maliyetleri düşürmek gibi pek çok farklı ekonomik, sosyal ve çevresel amaçları göz önünde bulundurarak Holding’in uzun dönemli vizyonu üzerinde çalıştaylar gerçekleştirdik.

Çalışmalarımız ile, müşterimizin sosyal ve çevresel stratejiler, sorumlu yatırım uygulamaları ve şeffaf ve uyumlu, değer ve büyüme sağlayan raporlama yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olduk.

Söz konusu çalışmaları yaparken Holding ve şirketler arasındaki hizalanmayı sağlamak kritik oldu.

Sonrasında GRI prensiplerine uygun şekilde sürdürülebilirlik raporunu hazırladık.