Önde gelen bir sanayi kuruluşu, merkezine sürdürülebilirliği alarak rekabet avantajını artırma hedefi ile Mentoro ile iletişime geçti. Öncelikle firmanın değer zinciri ve kaynak yönetimi faaliyetlerini sürdürülebilirlik perspektifi ile değerlendirerek mevcut durumu tespit ettik. Sonrasında, iş ve sürdürülebilirliği entegre edecek şekilde; müşteri ve tedarikçi segmentasyon kriterleri arasına sürdürülebilirliği ekleme, müşteri ve tedarikçi değer önerisini sosyal ve çevresel açılardan güçlendirme, çevresel katkısı yüksek yeni ürünler geliştirme, operasyonel faaliyetlerine sürdürülebilirlik perspektifi ile bakarak ekonomik, çevresel ve sosyal etkiyi güçlendirme, sürdürülebilirlik performans indikatörlerini belirleme ve iş birimlerinin sahipliğini sağlama, tüm paydaşlarını harekete geçiren, motivasyonlarını artıran sahiplendiği davayı belirleme gibi faaliyetleri hayata geçirdik. Ayrıca firmanın yaptığı çalışmaları paydaşlarına daha iyi ve etkili anlatması için iç ve dış iletişim stratejisini belirledik ve uygulamaya aldık. Yapılan faaliyetler sonucunda firma, çalışanlarının sürdürülebilirlik konusunu sahiplenmesini sağladı, yeni müşteriler kazandı, varolan müşterilerine daha farklı ürünler ve değerler sunmayı başardı ve operasyonlarında daha sürdürülebilir faaliyetler ile maliyetlerini de düşürdü.