Farklı parça imalat ve montaj işlemlerini bünyesinde barındıran, makine ekipman sektöründe aktif ve küresel ölçekte faaliyet gösteren müşterimizin, tüm operasyonlarını ve iş emirlerini kapsayan bir faaliyet tabanlı maliyetlendirme sistematiği tasarlandı ve yazılım haline getirildi.

6 aya yakın bir süreçte devam eden desteğimiz, aylık yaklaşık 15 günlük ve haftalar bazında sürekli bir odaklanma ile müşterimizin temel olarak ürünlerinin karlılığını hesaplamak amacıyla geliştirmek istediği sistematiğin geliştirilmesiydi. Projede hayata geçirilen faaliyetler başlıca şunlar oldu:

  • Tüm operasyonları ve imalat/montaj hücreleri incelendi ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılım haricindeki üretim parametreleri dijital ortama aktarıldı,
  • Buralara yönelik üretim iş emirleri rotaları ve operasyonları kullanılan ERP sistemi içerisinde gözden geçirildi ve veriler konsolide edildi, faaliyet tabanlı maliyetlendirme için kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla yeni raporlama ekranları kurgulandı,
  • Değişken ve direkt malzeme giderlerinden başlayarak, tüm endirekt giderlere kadar giden 100’e yakın gider kodunun, üretim ve beyaz yaka birimlerinin incelenmesi ile belirlenen 25’e yakın Sorumluluk Merkezlerine (Masraf Yerleri) nasıl indirgeneceği ve ne şekilde gruplanarak 15’e yakın gider grubunda temsil edileceği netleştirildi,
  • SM’lerden iş emirlerine aktarım yapacak formülasyon geliştirildi ve prototiple yapılan hesaplamalar üzerinden kavramsal tasarım tamamlandı, modül ve ekranların tasarımına geçildi.

Geliştirilen prototip sistem toplamda 2 farklı kulvarda, ERP sistemi içerisinde ve türetilen verilerle ERP sistemi dışında 2 yazılım uygulaması geliştirme projesi haline getirildi ve 2 uygulama da tamamlanarak iş emri ve operasyon bazlı tüm değişken direkt, sabit direkt ve endirekt giderlerin öncelikle Sorumluluk Merkezleri ve akabinde iş emirleri ile operasyonlara aktarıldığı ve belirlenen dönemde üretilen tüm ürünler ile sunulan servisler için birim toplam (ve kırılımlı) maliyetlerin oluşturulduğu bir yapı haline getirildi.

Yazılım geliştirme ekipleri geleneksel proje yönetimi ve çevik yönetim yaklaşımlarıyla yönlendirilerek yazılımın tasarım, kavramsal tasarım, prototip, geliştirme ve test aşamaları yönetildi. Yazılım nihai kullanıcılarla birlikte test edildi, müşterinin ihtiyaçları gözetilerek şekillendirildi ve modern bir mimari üzerinde çalışır şekilde teslim edildi.