Ortak

Lise eğitimini ABD’de Northport High School, yüksek öğrenimini ise University of North Texas’da uluslarası finans ve uluslararası pazarlama üzerine tamamladı. 1985 ve 1994 yılları arasında, American Express BankKoç-Amerikan BankBNP-AK-Dresdner ve Societe Generale’de kredi ve pazarlama alanlarında süren bankacılık kariyeri sırasında, çeşitli uluslararası bankacılık eğitim, seminer, konferanslarına katıldı.

Dilek Bil’in girişimcilik yılları Kangaroo İletişim ve Danışmanlık şirketini kurarak başladı. 1994-2013 yılları arasında birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik marka iletişimi ve yaratıcı reklam çözümleri konusunda hizmet veren Kangaroo’yu yönetti. 2014 itibarı ile sürdürülebilir kalkınma perspektifinde “ekonomik, sosyal, çevresel, siyasal, kültürel faktörler nasıl birbirine uyumlu olur, iş dünyası bunun için nasıl bir strateji izlemeli ve hedefler koymalı?” özel sektör kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır. “Purpose-Sustainable Ideas” platformu kurcusu olup, iş dünyasının bu konuda yolunu açacak çözümler üretmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye’de sürdürülebilirliğin kurumsal yönetimin asli parçası olmasını temellendirmek amacıyla CNBC-e’de “Sürsün Bu Dünya!” programını yaptı. Sürdürülebilir Kalkınmanın değişik boyutlarda iyi uygulayıcıları olan CEO’lar, akademisyenler, sivil toplum liderleri ile tartıştı.

2016 senesi itibarı ile Akmerkez GYO Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Risk ve Kurumsal Yönetim Komiteleri Başkanı ve Denetim Komitesi üyesidir.

2017 yılında Women Economic Forum tarafından “Women of the Decade in Media and Social Change” ödülünü aldı..“International Council on Women’s Business Leadership-Washington DC” Strateji Danışma Kurulu üyesidir. KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) başkanlığını yapmış, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin kurucu üyesi ve YK Başkan Yardımcısı, WWF Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ise mütevelli heyeti üyesidir.

Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkan danışmanlığı yapmış, DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi İcra Kurulu üyeliği sırasında iki ülkenin ticari, kültürel, sosyal işbirliklerinin çoğalması icin “Grow with Turkey” programı ile iki ülke için ortak projeler yaratmak ve stratejik yaklaşımların tartışılmasına yönelik çalışmaları koordine etmiştir. Italyan Hükümeti tarafından kurulmuş ‘Accademia Italiana della Cucina Istanbul’ Yönetim Kurulu Başkanı ve 25 yıllık Şarap Dostları Derneği’nin kurucularındandır.

Faruk Bil ile evli, Ömer Fuad’ın annesidir.