Swot Analizi Şablonu

Swot Analizi Şablonu

Strateji tasarlarken kullanılan en popülar araçlardan biri de SWOT Analizidir. SWOT Analizi; firmanın, bölümün veya projenin özellikle yetkinlik ve kaynak açısından güçlü ve zayıf tarafları ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlerin bir listesini oluşturur. Fırsat ve tehditler, PESTEL Analizi ve Sektörel Rekabet Analizi gibi stratejik veri oluşturmaya yarayan analizler yapılarak listelenir. Diğer stratejik veri şablonları gibi, SWOT Analizi Şablonunu da firma ve sektörünüzü yakından tanıyan kişilerce ortak bir çalışma yaparak doldurmalısınız. İş stratejinizdeki karar bileşenlerini oluştururken, güçlü taraflarınızı ortaya çıkaracak ve zayıf taraflarınızı örtecek müşteri değerleri seçmelisiniz. Ayrıca, analizde belirtilen fırsatları da rakiplerinizden önce değerlendirmelisiniz. 2015 yılı ortasında, hayali bir karton ambalaj firması için doldurulmuş bir SWOT Analiz Şablonunu aşağıda inceleyebilirsiniz.

SWOT Analizi Şablonunu İndir