AnasayfaSürdürülebilirlik

Rekabet Avantajı İçin Çevresel, Sosyal,
Ekonomik Sürdürülebilirlik Projeleri Geliştiriyoruz

Sürdürülebilirliği iş stratejisine entegre ederek ekonomik, sosyal ve çevresel fayda yaratan firmaların başarıları daha uzun ömürlü oluyor. Firmalar, paydaşları ile sürekli iletişimde olarak global eğilimleri çok iyi anlamalı, kendileri için önemli konuları belirlemeli, global sürdürülebilirlik eğilimlerinin beraberinde getirdiği risk ve fırsatları değerlendirmeli, hedef müşteri gruplarına, tedarikçilerine ve diğer paydaşlarına sürdürülebilirlik temelli yeni faydalar sunmalı, değer zinciri ve kaynak yönetimi faaliyetlerinde sürdürülebilirlik perspektifi ile iyileştirmeler yapmalı, iç ve dış iletişim faaliyetlerinde düzenlemeler yapmalı ve sürdürülebilirlik temelli yeni yetkinlikler elde etmeliler.

 • Sürdürülebilirlik Durum Tespiti
 • Firmanın ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlardaki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları ile uyumlu şekilde raporlanması, tüm paydaşlar ile paylaşılabilir formata getirilmesi ve sürdürülebilirlik odaklı iletişim stratejilerinin belirlenmesi

 • Global Standartlar ile Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • Firmanın mevcut değer zinciri ve kaynak yönetimi faaliyetlerinin detaylıca incelenmesinin yanısıra, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, pazar dışı oyuncular vb. paydaşların fikirleri ve sektördeki yenilikler ve eğilimler değerlendirilerek firmanın sürdürülebilirlik alanındaki mevcut durumunun ve öncelikli konularının (Materiality Matrix) tespit edilmesi

 • Sürdürülebilirlik Durum Tespiti
 • Global Standartlar ile Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • Firmanın ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlardaki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları ile uyumlu şekilde raporlanması, tüm paydaşlar ile paylaşılabilir formata getirilmesi ve sürdürülebilirlik odaklı iletişim stratejilerinin belirlenmesi

 • Firmanın mevcut değer zinciri ve kaynak yönetimi faaliyetlerinin detaylıca incelenmesinin yanısıra, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, pazar dışı oyuncular vb. paydaşların fikirleri ve sektördeki yenilikler ve eğilimler değerlendirilerek firmanın sürdürülebilirlik alanındaki mevcut durumunun ve öncelikli konularının (Materiality Matrix) tespit edilmesi

 • Sürdürülebilirlik Tasarımı
 • Firmanın birim maliyetlerini azaltacak ve/veya müşterilerine daha fazla fayda sunarak satılan miktar veya birim fiyatlarını artıracak sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi, her bir iş biriminin yaptığı işler için sürdürülebilirlik bakış açısı ile değerlendirme kriterlerinin oluşturulması, firma değer zincirinde yapılacak değişikliklerin önerilmesi ve aksiyon planlarının oluşturulması

 • Sürdürülebilirlik Tasarımı
 • Firmanın birim maliyetlerini azaltacak ve/veya müşterilerine daha fazla fayda sunarak satılan miktar veya birim fiyatlarını artıracak sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi, her bir iş biriminin yaptığı işler için sürdürülebilirlik bakış açısı ile değerlendirme kriterlerinin oluşturulması, firma değer zincirinde yapılacak değişikliklerin önerilmesi ve aksiyon planlarının oluşturulması

Perspektif

Başarı Hikayeleri

MP Channel

Sürdürülebilirlik Ne Demek ve Neden Önemli?- Dilek Bil

Sürdürülebilirlik Projeleri Yapan Firmaların Kazançları Ne Olur? – Dilek Bil

Referanslar

image
https://www.mentoroplatform.com/wp-content/themes/hazel/
https://www.mentoroplatform.com/
#d8d8d8
style1
default
Gönderiler yükleniyor...
/var/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off