AnasayfaStrateji

Müşterilerimizin Sürdürülebilir Rekabet
Avantajı Yaratmasını Sağlıyoruz

Müşterilerimizin firmaları, iş birimleri, ürünleri veya projeleri için, belirlenen çekici pazarlarda (hedef faaliyet ülke/bölge, hedef müşteri grupları, hedef müşteri gruplarının karşılanan ürün ve hizmet ihtiyaçları), sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşmalarını sağlıyoruz. Stratejinin müşteriler ve firmalar tarafındaki 25 bileşenini detaylı şekilde tasarlıyor ve uygulamaya alıyoruz.

 • Mevcut Durum ve Stratejik Önceliklerin Tespiti
 • Sektöre ve kuruma dair yapılan 17 veri analizi ile kurumun mevcut durumunun, stratejik önceliklerinin ve söz konusu önceliklere hizmet edecek faaliyetlerin belirlenmesi

 • Pazara Gidiş Stratejisi Tasarımı
 • Kurumun, belirlediği rekabet avantajı yaklaşımını müşteri tarafında gerçekleştirmesi için alması gereken aksiyonların tasarlanması; hedef ülke/ bölgelerin, hedef müşteri gruplarının, hedef ürün / hizmetlerin, hedef müşterilere sunulacak farklılaştırıcı değerlerin, hedef müşterilere erişim metodlarının, hedef müşteriler ile ilişki türlerinin, firmanın pazara gidiş modelinin, stratejik hedeflerinin ve sahiplendiği davanın belirlenmesi

 • Mevcut Durum ve Stratejik Önceliklerin Tespiti
 • Pazara Gidiş Stratejisi Tasarımı
 • Sektöre ve kuruma dair yapılan 17 veri analizi ile kurumun mevcut durumunun, stratejik önceliklerinin ve söz konusu önceliklere hizmet edecek faaliyetlerin belirlenmesi

 • Kurumun, belirlediği rekabet avantajı yaklaşımını müşteri tarafında gerçekleştirmesi için alması gereken aksiyonların tasarlanması; hedef ülke/ bölgelerin, hedef müşteri gruplarının, hedef ürün / hizmetlerin, hedef müşterilere sunulacak farklılaştırıcı değerlerin, hedef müşterilere erişim metodlarının, hedef müşteriler ile ilişki türlerinin, firmanın pazara gidiş modelinin, stratejik hedeflerinin ve sahiplendiği davanın belirlenmesi

 • Stratejiyi Destekleyen Faaliyet Sistemi ve Kurumsal Yetkinlikleri Belirleme
 • Müşteri tarafında belirlenen aksiyonların firma tarafında hayata geçirilebilmesi için gerekli stratejik yetkinliklerin, stratejik faaliyetlerin ve işbirliği faaliyetlerinin belirlenmesi.  Ayrıca, stratejiyi uygulamaya alırken yapılması gereken taktiksel faaliyetlerin, sorumlu kişilerin, hedeflenen bitirme tarihlerinin belirlenmesi, takip edilmesi

 • Ekosistem / Platform Stratejisi Tasarımı
 • Firmaların platform/ekosistem yapılar kurmaları ve sektörlerine egemen olmaları için ekosistem/ platform hedeflerinin, değer önerisinin, tarafların birbirlerine sunacakları değerlerin, eşleştirme mekanizmalarının, tarafları platforma çekme metodlarının, pozitif ve negatif ağ etkilerini kontrol etme metodlarının, olası yeni gelir kalemlerinin, risklerin ve riskleri giderme metodlarının, ekosistem/ platform kurallarının ve performans ölçümü için takip edilecek metriklerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi

 • Stratejiyi Destekleyen Faaliyet Sistemi ve Kurumsal Yetkinlikleri Belirleme
 • Ekosistem / Platform Stratejisi Tasarımı
 • Müşteri tarafında belirlenen aksiyonların firma tarafında hayata geçirilebilmesi için gerekli stratejik yetkinliklerin, stratejik faaliyetlerin ve işbirliği faaliyetlerinin belirlenmesi.  Ayrıca, stratejiyi uygulamaya alırken yapılması gereken taktiksel faaliyetlerin, sorumlu kişilerin, hedeflenen bitirme tarihlerinin belirlenmesi, takip edilmesi

 • Firmaların platform/ekosistem yapılar kurmaları ve sektörlerine egemen olmaları için ekosistem/ platform hedeflerinin, değer önerisinin, tarafların birbirlerine sunacakları değerlerin, eşleştirme mekanizmalarının, tarafları platforma çekme metodlarının, pozitif ve negatif ağ etkilerini kontrol etme metodlarının, olası yeni gelir kalemlerinin, risklerin ve riskleri giderme metodlarının, ekosistem/ platform kurallarının ve performans ölçümü için takip edilecek metriklerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi

Perspektif

Başarı Hikayeleri

MP Channel

Strateji Nedir? Ne Değildir? – Şahin Tulga

Strateji Tasarımında Yapılan Tipik Hatalar Nelerdir? – Şahin Tulga

Referanslar

image
https://www.mentoroplatform.com/wp-content/themes/hazel/
https://www.mentoroplatform.com/
#d8d8d8
style1
default
Gönderiler yükleniyor...
/var/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off