Yüksek Performanslı ve Sürdürülebilir İş Stratejisi Tasarlamak

Sürdürülebilir Karlı Büyüme

Liderleri iş stratejisinin ne olduğunu bilmedikleri, önemini kavramadıkları için firmalar, yoğun rekabet ile şekillenen ve sürekli değişen çevresel şartlar altında kârlılık kaybına uğruyor. Kolay anlaşılır ve etkin bir iş stratejisi geliştirme metodolojisinin olmaması da işleri zorlaştırıyor. Asli görevleri, firmalarının taktiklerle değil, stratejilerle yönetilmesini sağlamak olan yönetim kurulları da yöneticilerine yol gösteremiyor. Etkin iş stratejilerinden yoksun ve sadece taktiklerle yönetilen firmalar, belli bir seviyeye geldikten sonra büyüyemiyor ve strateji ile yönlendirilen firmalar karşısında geride kalıyor.

ÇÖZÜM:
Bu makalede, yönetim bilimlerinin en zor ve karmaşık konusu olan iş stratejisi geliştirmek için kolaycı yaklaşımlardan uzak, eksiksiz, kolay anlaşılır ve görsel bir tasarım metodolojisi tanıtılıyor. Ayrıca, iş stratejisinin başarısını ve sürdürülebilirliğini önceden belirleyen endeksler sunuluyor. SWOT Analizi ve Strateji Haritaları’nı temel alan basit yaklaşımların üzerine çıkan bu metodoloji, iş stratejisiyle ilgili en önemli konuları 16 karar ve 6 sonuç bileşenine indirgiyor. Bilimsel metodun uygulanmasıyla oluşturulan, odaklı ve ASDECS rekabetçilik kriterleri ile uyumlu olan karar bileşenlerinden oluşan iş stratejileri yüksek iş performansı sağlıyor. Ancak, bu tür bir stratejinin sürekli yüksek performans gösterebilmesi için, çalışanlar tarafından iyi anlaşılması, stratejik tasarım ve uygulamaya alma indikatörleri (göstergeleri) ile sürekli olarak kontrol edilmesi, kararlı ve etkin bir liderlik ile desteklenmesi gerekiyor.

SONUÇLAR:
Makalede anlatılan iş stratejisi tasarımı metodolojisinin kullanılmasıyla birlikte firma çalışanları, odaklanacakları ülkeleri, bölgeleri, hedef müşteri gruplarını, müşteri değerlerini, ürünleri, faaliyetleri, yetkinlikleri ve kaynakları çok iyi biliyor. Sattıkları ürün ve hizmetler rekabet avantajına sahip olduğu için satışçıların işleri de kolaylaşıyor. Stratejinin tasarımına katkıda bulunan ve detaylarını anlayan çalışanlar, stratejiyi daha başarılı kılmak için gayret ediyor. Pazar ortalamasının oldukça üzerinde bir kârlılık ve büyüme oranı tüm paydaşları mutlu ediyor.

Mentoro Platformunun danışman üyelerinden Şahin Tulga’nın, son 7 yıldır geliştirmekte olduğu strateji geliştirme metodolojisinin detayları, Harvard Business Review Türkiye dergisinin Nisan 2015 sayısında 14 sayfalık bir makale olarak yayınlandı.

Metodolojide, çok sayıda yeni kavram kullanılıyor.

Bunlardan bazıları;

  • Karar ve Sonuç Bileşenleri,
  • ASDECS Rekabetçi Avantaj Kriterleri
  • İş Stratejisi Rekabet Avantajı Endeksi
  • İş Stratejisi Sürdürülebilirlik Endeksi
  • Stratejik Yönler
  • İş Stratejisi Şablonu
  • Anahtar İş Stratejisi Tasarımı ve Uygulamaya Alma İndikatörleri

Metodolojinin kullanımı ile kurumlarda çalışanların stratejik düşünebilme becerisi kazanması, 10 gün gibi kısa bir sürede etkin strateji geliştirilebilmesi ve stratejinin uygulamasındaki etkin kontrolü münkün oluyor.

Aşağıdaki görsele ya da buraya tıklayarak makaleye ulaşabilirsiniz.

Şahin TULGA