AnasayfaYapı ve Yönetişim

Müşterilerimizin Çalışanlarını ve Organizasyonlarını
Yeni Dünyanın Dinamiklerine Uygun Hale Getiriyoruz

Müşterilerimizin, rekabet avantajı yaratan iş stratejilerinden beslenen, çevik, hızlı karar verebilen, gücü ve yetkiyi yayan, öğrenmeyi ve stratejik yetkinliklerin gelişimini destekleyen, veriye dayalı karar veren organizasyon yapılarına sahip olmalarını sağlıyor, çalışanlarını stratejik yetkinliklere sahip duruma getiriyor ve müşterilerimizin çalışanlarından maksimum performans elde etmelerini sağlıyoruz.

 • Organizasyon Yapısı Belirleme
 • Firmanın mevcut stratejisi, hedefleri ve kurumsal yetkinlikleri belirlendikten sonra, yeni organizasyon yapısı seçeneklerinin belirlenmesi, farklı kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi, yeni iş modelleri ile uyumunun kontrol edilmesi, gerekli iş birimlerinin oluşturulması / iş birimi rollerinin dönüşümü vb. doğrultusunda firmanın yeni organizasyon yapısının belirlenmesi

 • Yönetişim Yapısı ve Süreçleri Belirleme
 • Şirket organizasyonundaki tüm yapıların, kurulların ve komitelerin içerisinde bulunduğu yönetişim ve ilişki modellerinin belirlenmesi, kritik iş birimi ve kişilerin görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve karar matrislerinin oluşturulması, özellikle çok şirketli grup yapılarında grup ve şirketler arası güç dengelerinin belirlenmesi

 • Organizasyon Yapısı Belirleme
 • Yönetişim Yapısı ve Süreçleri Belirleme
 • Firmanın mevcut stratejisi, hedefleri ve kurumsal yetkinlikleri belirlendikten sonra, yeni organizasyon yapısı seçeneklerinin belirlenmesi, farklı kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi, yeni iş modelleri ile uyumunun kontrol edilmesi, gerekli iş birimlerinin oluşturulması / iş birimi rollerinin dönüşümü vb. doğrultusunda firmanın yeni organizasyon yapısının belirlenmesi

 • Şirket organizasyonundaki tüm yapıların, kurulların ve komitelerin içerisinde bulunduğu yönetişim ve ilişki modellerinin belirlenmesi, kritik iş birimi ve kişilerin görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve karar matrislerinin oluşturulması, özellikle çok şirketli grup yapılarında grup ve şirketler arası güç dengelerinin belirlenmesi

 • Aile Anayasası Oluşturma
 • Aile şirketlerinin sürekliliğini sağlamak için, tüm aile bireyleri ile görüşülerek, çalıştaylar yapılarak ailenin ortak değerleri, iş vizyonu, yönetsel yapılanmada aldığı roller, aile – şirket ilişkileri, gelir ve gider yönetimi, hisse yapısı ve hisse devir usulleri, hayır işleri gibi konuların, en az 5 senelik bir perspektifte düşünülerek tasarlanması ve anayasanın oluşturulması

 • Şirket Anayasası Oluşturma
 • Şirketlerin sürekliliğini sağlamak için nesilden nesile / yönetimden yönetime aktarılacak, şirketin stratejileri, operasyonları ve finansal sağlıklarını konu alacak kuralların bulunduğu şirket anayasasının oluşturulması

 • Aile Anayasası Oluşturma
 • Şirket Anayasası Oluşturma
 • Aile şirketlerinin sürekliliğini sağlamak için, tüm aile bireyleri ile görüşülerek, çalıştaylar yapılarak ailenin ortak değerleri, iş vizyonu, yönetsel yapılanmada aldığı roller, aile – şirket ilişkileri, gelir ve gider yönetimi, hisse yapısı ve hisse devir usulleri, hayır işleri gibi konuların, en az 5 senelik bir perspektifte düşünülerek tasarlanması ve anayasanın oluşturulması

 • Şirketlerin sürekliliğini sağlamak için nesilden nesile / yönetimden yönetime aktarılacak, şirketin stratejileri, operasyonları ve finansal sağlıklarını konu alacak kuralların bulunduğu şirket anayasasının oluşturulması

Perspektif

Başarı Hikayeleri

MP Channel

Çevik Organizasyon Yapılarının Ortak Özellikleri Nelerdir? – Selen Kocabaş

Kurumsal Hedefleri Bireysel Hedeflere Nasıl İndirgeriz? – Mustafa Kılıçarslan

Referanslar

image
https://www.mentoroplatform.com/wp-content/themes/hazel/
https://www.mentoroplatform.com/
#d8d8d8
style1
default
Gönderiler yükleniyor...
/var/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off