Organizasyon Yapısı Belirleme

Firmanın mevcut stratejisi, hedefleri ve kurumsal yetkinlikleri belirlendikten sonra, yeni organizasyon yapısı seçeneklerinin belirlenmesi, farklı kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi, yeni iş modelleri ile uyumunun kontrol edilmesi, gerekli iş birimlerinin oluşturulması / iş birimi rollerinin dönüşümü vb. doğrultusunda firmanın yeni organizasyon yapısının belirlenmesi

Yönetişim Yapısı ve Süreçleri Belirleme

Şirket organizasyonundaki tüm yapıların, kurulların ve komitelerin içerisinde bulunduğu yönetişim ve ilişki modellerinin belirlenmesi, kritik iş birimi ve kişilerin görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve karar matrislerinin oluşturulması, özellikle çok şirketli grup yapılarında grup ve şirketler arası güç dengelerinin belirlenmesi

Aile Anayasası Oluşturma

Aile şirketlerinin sürekliliğini sağlamak için, tüm aile bireyleri ile görüşülerek, çalıştaylar yapılarak ailenin ortak değerleri, iş vizyonu, yönetsel yapılanmada aldığı roller, aile – şirket ilişkileri, gelir ve gider yönetimi, hisse yapısı ve hisse devir usulleri, hayır işleri gibi konuların, en az 5 senelik bir perspektifte düşünülerek tasarlanması ve anayasanın oluşturulması

Slide Slide Slide

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler