Müşterilerimizin Çalışanlarını ve Organizasyonlarını Yeni Dünyanın Dinamiklerine Uygun Hale Getiriyoruz

Müşterilerimizin, rekabet avantajı yaratan iş stratejilerinden beslenen, çevik, hızlı karar verebilen, gücü ve yetkiyi yayan, öğrenmeyi ve stratejik yetkinliklerin gelişimini destekleyen, veriye dayalı karar veren organizasyon yapılarına sahip olmalarını sağlıyor, çalışanlarını stratejik yetkinliklere sahip duruma getiriyor ve müşterilerimizin çalışanlarından maksimum performans elde etmelerini sağlıyoruz.

Organizasyon Yapısı Belirleme

Firmanın mevcut stratejisi, hedefleri ve kurumsal yetkinlikleri belirlendikten sonra, yeni organizasyon yapısı seçeneklerinin belirlenmesi, farklı kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi, yeni iş modelleri ile uyumunun kontrol edilmesi, gerekli iş birimlerinin oluşturulması / iş birimi rollerinin dönüşümü vb. doğrultusunda firmanın yeni organizasyon yapısının belirlenmesi

Yönetişim Yapısı ve Süreçleri Belirleme

Şirket organizasyonundaki tüm yapıların, kurulların ve komitelerin içerisinde bulunduğu yönetişim ve ilişki modellerinin belirlenmesi, kritik iş birimi ve kişilerin görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve karar matrislerinin oluşturulması, özellikle çok şirketli grup yapılarında grup ve şirketler arası güç dengelerinin belirlenmesi

Aile Anayasası Oluşturma

Aile şirketlerinin sürekliliğini sağlamak için, tüm aile bireyleri ile görüşülerek, çalıştaylar yapılarak ailenin ortak değerleri, iş vizyonu, yönetsel yapılanmada aldığı roller, aile – şirket ilişkileri, gelir ve gider yönetimi, hisse yapısı ve hisse devir usulleri, hayır işleri gibi konuların, en az 5 senelik bir perspektifte düşünülerek tasarlanması ve anayasanın oluşturulması

Şirket Anayasası Oluşturma

Şirketlerin sürekliliğini sağlamak için nesilden nesile / yönetimden yönetime aktarılacak, şirketin stratejileri, operasyonları ve finansal sağlıklarını konu alacak kuralların bulunduğu şirket anayasasının oluşturulması

Başarı Hikayeleri

Bizimle İletişime Geçin,
Başarıyı Yakalamanıza Destek Olalım