İş Stratejisi Şablonu

İş Stratejisi Şablonu

Bir firmanın, bölümün veya projenin stratejisini oluşturmak, çok sayıda konuda (strateji bileşeni) karar vermeyi gerektiriyor. İş stratejisinin bu kadar çok değişkenli olması, iş stratejisi oluşturmayı bir tasarım faaliyeti olarak ele almamızı gerektiriyor. Tasarım faaliyetlerine has olan iterasyonlu yaklaşımlar şablon kullanımını gerekli kılıyor. Mentoro tarafından tasarlanmış olan İş Stratejisi Şablonu 21 adet kutudan oluşuyor. Her bir kutu bir bileşeni temsil ediyor. Şablonda 16 adet karar bileşeni, 5 adet de sonuç bileşeni var.

Şablonu, sadece firmanızın değil bölüm ve projelerinizin stratejilerini geliştirirken de kullanabilirsiniz. Şablon, strateji gerektiren her türlü faaliyetin stratejisini geliştirirken kullanılabiliyor. Sosyal amaçlı firmalar, vakıflar, dernekler ve politikacılar şablonda ufak tefek değişiklikler yaparak faydalanabilir. Böylesi bir kullanımı amaçlıyorsanız, bizimle temas kurun.

Vizyon Şablonunu İndir